ANNONSØRINNHOLD:

Er det nødvendig å regulere kunstig intelligens?

I april 2021 la EU-kommisjonen frem sitt aller første utkast til regelverk for kunstig intelligens (KI). Målet var å få vedtatt den endelige lovgivningen innen utgangen av samme år. Et sentralt spørsmål lå til grunn for forslaget: Hvorfor bør kunstig intelligens overvåkes av mennesker?

Denne teksten er kommersiell markedsføring og inneholder annonselenker.

Temaet KI er på alles lepper, og vi nærmer oss et punkt hvor det haster med å få på plass klare retningslinjer og reguleringer. På lik linje med andre presserende globale utfordringer som pandemier og klimakrisen, er det avgjørende at vi diskuterer viktigheten av å regulere denne teknologien.

Derfor bør AI overvåkes av mennesker

Det er bred enighet om at kunstig intelligens bør overvåkes og reguleres for å minimere risiko og gjøre KI trygt, åpent, sporbart og ikke-diskriminerende. Det er enighet om at KI bør underlegges samme type reguleringer som andre potensielt farlige fenomener, som pandemier og klimaendringer.

Gjennom menneskelig overvåking og regulering av KI-systemer, kan man ivareta rettigheter som ytringsfrihet og unngå at desinformasjon spres.

Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, innrømmer at kunstig intelligens kan forårsake omveltninger i arbeidsmarkedet. Og selv om han håper at teknologien på sikt vil heve kvaliteten på jobber, kan den i mellomtiden bidra til økt økonomisk ulikhet globalt

Sosial overvåking og deepfakes er nye områder som er kandidater til regulering. Nylig gikk en tale fra USAs tidligere president Donald Trump viralt, men viste seg å være en KI-imitasjon. Leppebevegelsene og stemmen var så lik den ekte presidenten at selv eksperter ville slitt med å kunne se forskjellen. Dette er en varselklokke for fremtiden, derfalske taler kan påvirke valgresultater og rettssystemer.

Med gratis VPN holder du nettet ditt trygt fra falske profiler og hackere.

Store konsekvenser hvis kunstig intelligens ikke reguleres

Den viktigste grunnen til at det haster med å etablere et regelverk for KI, er at teknologien er så tilgjengelig. Alle mennesker, fra niåringer til statsoverhoder, har tilgang på disse avanserte verktøyene. Teknologi utjevner konkurransevilkårene når den sees på som en ressurs, men den kan også bli et mektig våpen i hendene på dem med skumle hensikter. Når alle har ubegrenset tilgang på noe så kraftfullt, kan det sette hele verden i fare.

I nær fremtid vil KI kunne brukes til å lage roboter som dreper mål helt autonomt, uten menneskelig kontroll. Å ta i bruk denne teknologien i masseødeleggelsesvåpen er en reell mulighet. Derfor bør kappløpet om KI-våpen stanses før det i det hele tatt begynner, ellers risikerer man katastrofale følger for verdensfreden.

Langsiktig påvirkning av kunstig intelligens

Mye av diskusjonen rundt KI har handlet om hvordan automatisering vil påvirke arbeidsmarkedet. Nye data tyder på at generativ KI kan true opptil 300 millioner jobber globalt.

Med en ansvarlig tilnærming kan gode reguleringer danne grunnlaget for bærekraftig innovasjon. Men hvis utviklingen og bruken av KI får fortsette helt uregulert, kan det skape ustabilitet og true demokratiske styringsformer.

Det er viktig å erkjenne at KI er kommet for å bli. Den vil påvirke samfunn og økonomi over hele verden, og alle bransjer vil merke virkningene, både positive og negative.

Det virker sannsynlig at KI vil endre maktbalansen mellom land og individer. Etter hvert som systemene blir mer avanserte, vil de gi stor innflytelse til dem som behersker dem. Integreringen i økonomien vil også endre hvordan verdier skapes og distribueres.

KI kan samle inn data i det skjulte og få tilgang til personlig informasjon om brukere over hele kloden. Det er her VPN-er kan være nyttige og bidra til å bevare personvern og sikkerhet på nett. De fungerer ved å få nettsteder til å tro at du befinner deg et annet sted enn der du virkelig er.

Risikoene uten regulering av AI

Kunstig intelligens blir ofte omtalt som vår tids mest banebrytende teknologi, som kan forvandle økonomier og samfunn. Noen ser også på den som et skritt mot “intelligente maskiner” som snart vil overgå menneskelige evner på de fleste felt.

Men uten noen form for retningslinjer og regulering, kan KI få en rekke negative ringvirkninger. Alt fra markeder og reklame til lønnsnivåer og sysselsetting kan bli påvirket.

Noen av farene ved manglende regulering av kunstig intelligens:

  • AI-systemer kan oppføre seg på uforutsigbare måter.
  • Systemer som tilsynelatende utfører enkle eller rutinemessige oppgaver med KI kan ende opp med å få uforutsette og gjerne svært skadelige konsekvenser.

Et spesifikt eksempel på en uforutsigbar teknologi med kunstig intelligens:

  • Automatisert kjønnsgjenkjenningsteknologi er en form for maskinlæringsteknologi som er opplært til å ‘oppdage’ noens kjønn ut fra fra ansiktet og andre egenskaper. Selv om slike systemer er utbredte og vanligvis betraktes som uproblematiske, har de vist seg å systematisk diskriminere mot trans- og ikke-binære personer ved enten å misforstå kjønnet deres, eller gi dem en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med deres kjønnsidentitet. Slike feil kan få store konsekvenser for trans- og ikke-binære personers livskvalitet og selvfølelse.

Det er altså gode argumenter for at det bør innføres klare retningslinjer for noen bruksområder for KI. Dette gjelder spesielt anvendelser som kan forsterke diskriminering og ekskludering.

Beskytt privatlivet og sikkerheten din på nett

Den raske utviklingen av internett-teknologi har gjort det lett å overse mulige trusler som følger med den. For å beskytte personvernet og sikkerheten ved bruk av internett, bør man som internettbruker vurdere VPN-teknologi.

Denne kan bli et viktig fremtidig verktøy å benytte sammen med kunstig intelligens og maskinlæring etter hvert som teknologien blir mer avansert.

Powered by Labrador CMS